"Otwarte głowy - otwarte społeczeństwo!"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: Prd.I-525.5.2017

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

"Otwarte głowy - otwarte społeczeństwo!"

Nazwa oferenta:

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty"

Termin realizacji zadania:

03.04.2017 - 28.06.2017

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

8000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Mazurek, tel: 61878 51 75,e-mail:marta_mazurek@um.poznan.pl

w terminie do 30 marca 2017

Komunikat - Biuletyn Informacji Publicznej TUTAJ

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej