Twórz-my - cykl warsztatów grudniowych

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-IX.525.4.2016

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 Nr 239 z późn. zm.)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Twórz-my - cykl warsztatów grudniowych

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie "Lepszy Świat"

Termin realizacji zadania:

5 grudnia 2016 roku - 29 grudnia 2016 roku

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3700,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do pani Anny Żygulskiej, tel: 61 878 56 34, e-mail: anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 2 grudnia  2016 roku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej