EKOzGranie Poznań 2017 - budowanie społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem ekogier

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-XV.525.1.6.2017

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

EKOzGranie Poznań 2017 - budowanie społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem ekogier

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju

Termin realizacji zadania:

od 18.09.2017 do 16.12.2017

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 630,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:

Anna Żygulska, tel.: 61 878 56 34, e-mail: anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 04.09.2017r.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej