Koncepcja budowy drogi rowerowej w ulicach: Strzeszyńskiej, Juraszów, Witosa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem koncepcyjnym budowy drogi rowerowej w ulicach: Strzeszyńskiej (od ul. Omańkowskiej do ul. Lutyckiej), Juraszów (od ul. Lutyckiej do wiaduktu), Witosa (od ul. Lutyckiej do ul. Juraszów).

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego na ulicach Strzeszyńskiej i Juraszów. Zaproponowane rozwiązania drogowe mają również poprawić atrakcyjność oraz spójność miejskiej sieci rowerowej.
Proponowana droga została zakwalifikowana do sieci dróg rowerowych głównych, łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta.

W tym rejonie miasta zauważyć można stale rosnący ruch rowerowy (dojazdy do szkół, osiedli, zakładów pracy). Dodatkowo występuje tu bardzo duży ruch samochodowy związany z wykorzystywaniem ul. Strzeszyńskiej jako alternatywy dla zatłoczonej ul. Obornickiej w dojeździe do centrum miasta.

Zarząd Dróg Miejskich przedstawił dwa warianty poprowadzenia ruchu rowerowego w ul. Strzeszyńskiej na odcinku od ul. Omańkowskiej do ul. Lechickiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. wariantami, przesyłania uwag, wniosków, pytań, opinii dotyczących ww. inwestycji drogowej w terminie do 04 listopada 2016 r. na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce "Projekty drogowe" TUTAJ

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej