Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji drogi rowerowej wzdłuż ul. Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza

Informujemy, że w piątek, 10 marca 2017 r., na  stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich zostanie zaprezentowana koncepcja projektowa dla budowy drogi dla rowerów lub ciągu pieszo - rowerowego w paie drogowym ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do ul. Lechickiej, w ulicy Połabskiej od ulicy Lechickiej do Al. Solidarności oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza".
Konsultacje mają na celu wskazanie najlepszych rozwiązań, miejsc, które należy uwzględnić, wybranie elementów z przedstawionych wariantów, które najbardziej odpowiadają mieszkańcom naszego miasta.
Koncepcja powstała z inicjatywy Rady Osiedla Piątkowo (odcinek wzdłuż Umultowskiej) oraz z chęci lepszego skomunikowania Naramowic i zachodniego Piątkowa z centrum miasta. Trasa ułatwi także dojazd do kampusu Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza na Morasku.

Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie koncepcji, w dwóch wariantach.

Na podstawie przekonsultowanej koncepcji Zarząd Dróg Miejskich zamierza w 2017 roku zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na budowę.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, zapoznania się z wariantami, przesyłania uwag, wniosków, pytań, opinii dotyczących ww. inwestycji drogowej w terminie od 10 do  27 marca 2017 r. na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce "Projekty drogowe" TUTAJ.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej