Koncepcja budowy dróg rowerowych w ulicy Grunwaldzkiej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z koncepcją budowy dróg rowerowych w ulicy Grunwaldzkiej. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg rowerowych w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Skubiszewskiego do skrzyżowania z ulicą Bukowską i Roosevelta oraz połączenie z okolicznymi obszarami.

Na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich można znaleźć opis inwestycji wraz z rysunkami, planem orientacyjnym, zakresem obszaru o ograniczonej prędkości do 30 km/h oraz poszczególnymi etapami:

  • odcinkiem od ronda Skubiszewskiego do ulicy Bolkowickiej,
  • odcinkiem od ulicy Bolkowickiej do ulicy Racławickiej,
  • odcinkiem od ulicy Racławickiej do Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego,
  • odcinkiem na ulicy Rycerskiej,
  • odcinkiem od ulicy Obozowej do ulicy Wyspiańskiego,
  • odcinkiem od ulicy Śniadeckich do ulicy Roosevelta,
  • odcinkiem na ulicy Szylinga,
  • odcinkiem na ulicy Iłakowiczówny,
  • odcinkiem od Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do ulicy Śniadeckich.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją i  przesyłania uwag, opinii dotyczących ww. inwestycji drogowej w terminie do końca lutego 2016 r. na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce "Projekty drogowe".   TUTAJ

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej