Konsultacje społeczne dotyczące projektu koncepcyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem koncepcyjnym ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST.

Celem inwestycji jest poprawa jakości ruchu pieszego i rowerowego.

Projektowany ciąg obejmuje odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Trójpole po stronie wschodniej PST oraz odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Lechickiej po stronie zachodniej PST. Celem inwestycji jest poprawa jakości ruchu pieszego i rowerowego.
Po stronie wschodniej PST od ul. Szymanowskiego do kładki i tunelu pomiędzy os. Bolesława. Chrobrego i os. Bolesława Śmiałego zaprojektowano chodnik o szerokości 2,5 m z uwzględnieniem istniejących przejść dla pieszych oraz przystanków PST. Dalej promenada z chodnika przechodzić będzie w ciąg pieszy i rowerowy z wydzielonymi powierzchniami o szerokości 2 m każdy.
Po stronie zachodniej PST od przystanku Szymanowskiego zaprojektowano ciąg pieszy i rowerowy o szerokości 4,7 m z wydzielonymi powierzchniami dla ruchu pieszego (2 m) i rowerowego (2,7 m). Takie rozwiązanie zaproponowane zostało do przystanku Kurpińskiego. Od przystanku Kurpińskiego ruch rowerowy odbywał się będzie istniejącymi drogami wewnętrznymi osiedla Bolesława Chrobrego. Piesi korzystać będą z 2,5 m chodnika na skarpie wykopu PST. Chodnik zaprojektowano do przystanku PST Lechicka wraz z zejściem do peronu.

Projektowane ciągi rowerowe wykonane zostaną z asfaltu. Promenada na całej długości zostanie oświetlona. Zieleń zaprojektowano po wschodniej stronie PST pomiędzy skarpą wykopu a promenadą.

Zarząd Dróg Miejskich zamieścił na swojej stronie projekty koncepcyjne poszczególnych odcinków:

1) odcinek ul. Szymanowskiego - os. Bolesława Chrobrego 19/os. Bolesława Śmialego 6,

2)odcinek os. Bolesława Chrobrego 19/os. Bolesława Śmiałego 6 - kładka na wysokości ul. Szajnowicza,

3)odcinek kładka na wysokości ul. Szajnowicza - ul. Lechicka,

4) odcinek ul. Lechicka - ul. Trójpole

Zapraszamy do zapoznania się z projektem, przesyłania uwag, wniosków, pytań, opinii dotyczących ww. inwestycji drogowej w terminie od 07 do 24 listopada 2016 r. na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce "Projekty drogowe" TUTAJ

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej