Projekt koncepcyjny ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż PST

Informujemy, że Zarząd Dróg Miejskich od 07 listopada 2016 r. ma zamiar przeprowadzić konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszo - rowerowego wzdłuż PST.

Projektowany ciąg obejmuje odcinek od ulicy Szymanowskiego do ulicy Trójpole, po stronie wschodniej PST oraz odcinek od ulicy Szymanowskiego do ulicy Lechickiej, po stronie zachodniej PST.

Od 7 listopada 2016 r. do Zarządu Dróg Miejskich będzie można przesłać swoje uwagi, wnioski, pytania, opinie dotyczące ww. inwestycji i zapoznać się z jej projektem koncepcyjnym.

Zapraszamy!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej