Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Osiedla Podolany dotyczące Koncepcji budowy drogi rowerowej w ulicach: Strzeszyńskiej, Juraszów, Witosa

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców z udziałem Rady Osiedla Podolany dotyczącym Koncepcji budowy drogi rowerowej w ulicach: Strzeszyńskiej (od ul. Omańkowskiej do ul. Lutyckiej), Juraszów (od ul. Lutyckiej do wiaduktu), Witosa (od ul. Lutyckiej do ul. Juraszów).

Celem spotkania jest możliwość dyskusji, zgłaszania pytań i uwag  dotyczących planów budowy drogi rowerowej w ww. ulicach.

Przedmiotem całej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego na ulicach Strzeszyńskiej i Juraszów. Zaproponowane rozwiązania drogowe mają również poprawić atrakcyjność oraz spójność miejskiej sieci rowerowej.
Proponowana droga została zakwalifikowana do sieci dróg rowerowych głównych, łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta.

W tym rejonie miasta zauważyć można stale rosnący ruch rowerowy (dojazdy do szkół, osiedli, zakładów pracy). Dodatkowo występuje tu bardzo duży ruch samochodowy związany z wykorzystywaniem ul. Strzeszyńskiej jako alternatywy dla zatłoczonej ul. Obornickiej w dojeździe do centrum miasta.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców Osiedla Podolany, w szczególności wymienionych ulic.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 12 grudnia 2016 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 62, przy ul. Druskienickiej 32.

Zarząd Dróg Miejskich przedstawił dwa warianty poprowadzenia ruchu rowerowego w ul. Strzeszyńskiej na odcinku od ul. Omańkowskiej do ul. Lechickiej.

Z aktualnymi informacjami dotyczącymi koncepcji, o której mowa  mogą Państwo zapoznać się na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich TUTAJ

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją oraz udziału w spotkaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej