Konsultacje społeczne dotyczące chodnika i drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego w ul. Złotowskiej

Informujemy, że w poniedziałek, 30 stycznia 2017 r., na  stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich zostanie zaprezentowana koncepcja projektu pn. "Złotowska - chodnik i ścieżka rowerowa".

Konsultacje społeczne dotyczą ul. Złotowskiej na odcinku od ul. Malwowej do ul. Miastkowskiej w Poznaniu.

"Złotowska - chodnik i ścieżka rowerowa" to jeden ze zwycięskich projektów ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Autorzy projektu jako główny cel wskazali zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, szczególnie osobom starszym, jak i rowerzystom. Wskazali również inne argumenty, na przykład możliwość dojazdu rowerem poza miasto, jak również ułatwienie dostępu dla mieszkańców Skórzewa i dotarcia do centrum Poznania. Dodali również, że sprzyjającą okolicznością jest połączenie nowej drogi rowerowej z istniejącą już infrastrukturą rowerową.

Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie koncepcji, w dwóch wariantach.

Pierwszy wariant zakłada budowę oddzielonych od siebie chodnika i drogi rowerowej. Chodnik z kostki ma szerokość 1,5 metra, droga rowerowa o szerokości dwóch metrów zostanie wykonana z asfaltobetonu. Jedynie na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej, z uwagi na bardzo wąski pas drogowy, ruch pieszych i rowerzystów będzie się odbywał po ciągu pieszo-rowerowym. Wariant ten zakłada ruch po jednej, tj. południowo-wschodniej stronie ulicy (prawej od strony ronda Malwowa/Złotowska/Poznańska).

Drugi wariant zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 metra i nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od istniejącej drogi rowerowej przy rondzie Malwowa/Złotowska/Poznańska jest zlokalizowany po stronie południowo-wschodniej (prawej) a od ul. Owczej po stronie zachodnio-północnej (lewej).

Realizacja obu wariantów wiąże się z koniecznością wycinki drzew, wykupem gruntów. Dlatego elementami koncepcji, które zostaną przedstawione na  stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich są również pliki zawierające inwentaryzację istniejącej zieleni przyulicznej oraz szacunkowe kosztorysy inwestycji.

Który wariant zostanie zrealizowany i czy dokładnie w zaproponowanym przez projektanta kształcie? To temat konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wariantami, przesyłania uwag, wniosków, pytań, opinii dotyczących ww. inwestycji drogowej w terminie od 30 stycznia do 17 lutego 2017 r. na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce "Projekty drogowe" TUTAJ.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej