Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji paso.w rowerowych w ulicach Słowiańska i Murawa

Na  stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich od 4 kwietnia 2017 r. ruszyły konsultacje dotyczące pasów rowerowych w ulicach Słowiańska i Murawa.

Przedmiotem konsultacji będzie tworzona przez Zarząd Dróg Miejskich koncepcja rozwiązań poprawiających warunki jazdy dla rowerzystów poruszających się po terenie Winograd.

Wraz z projektem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 "Rowerowe Winogrady" ma ona uspójnić sieć infrastruktury rowerowej i połączyć istniejące szlaki w ulicach: Winogrady, Murawa, Szelągowska, Naramowicka, Aleje Solidarności, Księcia Mieszka I i Winogrady.
Koncepcja obejmuje odcinek ulicy Murawa od ul. Winogrady do Ronda Solidarności, oraz całą ulicę Słowiańską, od ul. Księcia Mieszka I do skrzyżowania z Szelągowską i Naramowicką.
Na ul. Murawa zaprojektowano pasy rowerowe o szerokości 1,5 - 1,8 m. Na przedmiotowym odcinku ul. Murawa ma ponadnormatywną szerokość, dlatego wyznaczenie pasów rowerowych optycznie zawęzi jezdnię i podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Na skrzyżowaniu z ul. Słowiańską zaprojektowano śluzy rowerowe, aby ułatwić rowerzystom manewr skrętu w lewo. Przed skrzyżowaniami z ul. Winogrady i Rondem Solidarności pasy rowerowe zostaną wyprowadzone poza jezdnię jako jednokierunkowe drogi rowerowe.
Na ul. Słowiańskiej zaprojektowano pasy rowerowe. Z uwagi na duże natężenie ruchu na tej ulicy oraz ograniczoną przestrzeń dostępną w jezdni, zdecydowano się na minimalną ingerencję w strukturę pasów ruchu ogólnego oraz w programy sygnalizacji świetlnych, co uzyskano wprowadzając w okolicach skrzyżowań oznakowanie P-27, tzw. "sierżanty rowerowe", zamiast pasów rowerowych.

W koncepcji ujęta została również korekta na skrzyżowaniu z ul. Szelągowską, gdzie zaprojektowano łączniki rowerowe oraz połączenie projektowanego pasa rowerowego z istniejącą infrastrukturą rowerową wzdłuż ul. Mieszka I.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, zapoznania się z planami, przesyłania uwag, wniosków, pytań, opinii dotyczących ww. koncepcji w terminie od 04 do 18 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce "Projekty drogowe" TUTAJ

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej