Podsumowanie Konsultacji społecznych dotyczących projektu organizacji ruchu na ulicy Przemysłowej

Projekt stałej organizacji na ul. Przemysłowej, na odcinku od 28 Czerwca 1956r. do Chwiałkowskiego
Konsultacje zostały zorganizowane wspólnie przez Zarząd Dróg Miejskich i Radę Osiedla Wilda. Punktem wyjścia wprowadzenia zmian w organizacji ruchu była budowa kamienicy w miejscu hali firmy Komfort przy rynku Wildeckim. Oznaczało to również zlikwidowanie wszystkich miejsc postojowych wzdłuż południowej ściany hali, a tym samym duże utrudnienie dla kupców i klientów rynku. Nie będzie gdzie zaparkować samochodów. Dlatego został przygotowany projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Przemysłowej. Na odcinku od ul. Chwiałkowskiego do ul. 28 Czerwca 1956r./Sikorskiego zaproponowano wprowadzenie ruchu w jednym kierunku, z północy na południe. Pozwoli to na parkowanie po obu stronach ul. Przemysłowej i zwiększenie ilości miejsc postojowych.

Opiniowanie nowej organizacji ruchu było prowadzoneprzez Zarząd Dróg Miejskich w dniach od 31 marca do 14 kwietnia.

6 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Spotkanie stanowiło dobrą okazję do omówienia kwestii zmian bezpośrednio z projektantem.

Po analizie wszystkich zgłoszonych uwag, 20 kwietnia 2017 roku, Rada Osiedla Wilda podjęła Uchwałę Nr XXVIII/171/II/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ul. Przemysłowej i przesłała do ZDM następujące wnioski:

Pozostawienie przejść dla pieszych w istniejących miejscach.

Pozostawienie przejścia przez ulicę Bergera w dotychczasowej lokalizacji - bez barierek.

Przeanalizowanie kwestii dostaw do sklepów oraz określenie sposobu wydzielenia kilku miejsc parkingowych dla kupców z Rynku.
Likwidacja kontrapasa i zastąpienie go kontraruchem
Przeanalizowanie zasadności wytyczenia koperty o długości aż 17m dla śmieciarki obsługującej kosze zamontowane na rynku Wildeckim.

Podsumowanie konsultacji i odpowiedzi na zgłoszone wnioski zostały zamieszczone na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Zarząd Dróg Miejskich wraz z podsumowaniem zamieścił projekt zmiany organizacji ruchu.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji zamieszczonymi na stronie Zarządu Dróg Miejskich w zakładce "Projekty drogowe" TUTAJ

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej